Allnature Čistič bazénů 1000 g
Buy

Allnature Čistič bazénů 1000 g

Složení:
kyselina askorbová (vitamín C)

Návod k použití:
Před aplikací: Odstraňte řasy a organické usazeniny vhodným způsobem. Pokud je váš bazén vybaven topením, vypněte jej a odpojte od oběhu. Snižte množství chlóru v bazénu na úroveň 1 mg/l a nižší (čím méně, tím lépe). Upravte pH na 7,2 (7,0 až 7,4).

Aplikace: Zapněte oběhové čerpadlo (filtraci). Prášek sypejte pozvolna do bazénu, zejména v místech hnědých skvrn (okraje bazénu, schůdky apod.) v množství 250-500 g na 10 m3, podle stupně znečištění. Nerozpuštěné krystalky rozptylte po povrchu např. kartáčem. Nechte vodu cirkulovat alespoň 1 hodinu. Poté v případě potřeby přisypejte další dávku a nechte vodu cirkulovat nejméně 24 hodin. Vyčistěte filtraci (např. zpětným proplachem), abyste odstranili zachycené kovy.

Po aplikaci: Upravte pH na optimální hodnotu 7,2 až 7,6, pozvolna přidávejte chlór na vámi požadovanou hodnotu mg/l. Můžete přidat vhodný přípravek proti usazování kovů. Neaplikujte šok chlórem alespoň po 4 další dny.

Tip:
Hnědé skvrny způsobené železem, které se nachází nad hladinou vody nebo po obvodu bazénu, můžete vyčistit přímo. Malé množství prášku vložte do mokrého hadříku, skvrnu odstraňte a opláchněte.

Vedlejší a nepříznivé účinky:
nebyly pozorované

První pomoc:
Při styku se sliznicí očí: vypláchněte proudem vody a následně vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno, pokračujte ve vyplachování.
Přetrvává-li podráždění očí: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Skladování:
Skladujte v chladnu a suchu (od 5 do 25 °C)

Upozornění:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Prodávající:
Allnature s.r.o., Březhradská 148/3, 503 32 Hradec Králové, Česká republika.